گوشت فارس

کیش

محصولات گوشتی را با ما تجربه کنید

فراورده های گوشتی

گوشت فارس

کیش

محصولات فرآوری شده با برترین کیفیت

گوشت فارس

کیش

مزه واقعی فرآورده های گوشتی

فراورده های گوشتی

گوشت فارس

کیش

محصولات گوشتی را با ما تجربه کنید

فراورده های گوشتی

محصولات گوشتی را با ما تجربه کنید

مزه واقعی فرآورده های گوشتی

کیفیت برتر در صنعت گوشت و بدون مواد نگهدارنده

چشم انداز

بر آنیم با حضوری سازمان یافته و پویا در بازارهای داخلی و خارجی و بهره گیری از فناوری مدرن روز دنیا و با افزایش درک و پاسخگویی به نیازهای همه مشتریان در حوزه سلامت، فعالیت های شرکت را در زمینه تولید محصولات با کیفیت توسعه داده و همواره در جهت کسب موقعیت برتر بعنوان یک شرکت معتبر تولید کننده محصولات پروتئینی در سطح ملی و بین المللی تلاش نمائیم. ما معتقدیم نام ما باید یادآور  و بهره وری در صنعت تولید و بسته بندی محصولات و فرآورده های گوشتی باشد.